• Pwogram radyo riral: 3 Pawol: Volumen V 

      Mangónes-Dejean, Daniele; Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 1988)
      La biblioteca cuenta con 5 volúmenes. Pwogram radyo riral yo konpile nan senk volim. Chak volim gen 20 pwogram radyo, ki se yon mwa nan transmisyon. Dokiman sa a se volim 5.